Trang chủ » Bakery WP » Quản lý bố cục trang Bakery » Sử dụng chức năng Google Map của WPBakery Page Builder

Sử dụng chức năng Google Map của WPBakery Page Builder

Để chỉnh sửa chức năng Google Map trong bố cục trang, đăng nhập vào trang quản trị và thao tác như sau:

(1). Vào trang => Tất cả trang

(2). Di chuyển chuột đến trang cần chỉnh sửa, nhấn chọn nút Chỉnh sửa

(3). Di chuyển chuột đến Element cần chỉnh sửa, sẽ hiển thị khung màu xanh như hình, nhấn chọn biểu tượng cây viết

Sau khi nhấn chọn biểu tượng cây viết sẽ hiển thị giao diện như hình, thực hiện các thao tác như sau:

(4). Điều chỉnh chiều cao, chiều rộng của bản đồ

(5). Cập nhật địa chỉ cần thay đổi

(6). Nhấn Save changes để cập nhật các thay đổi đổi với element này

(7) (8). Nhấn cập nhật hoặc update để Cập nhật các thay đổi