Trang chủ » Bakery WP » Sử dụng chức năng danh sách bài viết của WPBakery Page Builder

Sử dụng chức năng danh sách bài viết của WPBakery Page Builder

Bạn không biết mình đang sử dụng trình dựng trang nào?
Hãy nhập tên miền của bạn vào form bên dưới chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Để chỉnh sửa chức năng danh sách bài viết trong bố cục trang, đăng nhập vào trang quản trị và thao tác như sau:

(1). Vào trang => Tất cả trang

(2). Di chuyển chuột đến trang cần chỉnh sửa, nhấn chọn nút Chỉnh sửa

(3). Di chuyển chuột đến Element cần chỉnh sửa, sẽ hiển thị khung màu xanh như hình, nhấn chọn biểu tượng cây viết

Sau khi nhấn chọn biểu tượng cây viết sẽ hiển thị giao diện như hình, thực hiện các thao tác như sau:

(4). Chọn hiển thị danh sách chạy slide theo dạng bài viết, tranh, chuyên mục, viedeo, hình ảnh và chọn số lượng bài sẽ hiển thị trên trang

(5). Chọn số cột hiển thị

(6). Chọn hiển thị theo ngày tháng, tiêu đề, ID bài viết

(7). Chọn hiển thị theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần

(8). Nhấn Save changes để cập nhật các thay đổi đổi với element này

(9) (10). Nhấn cập nhật hoặc update để Cập nhật các thay đổi