Trang chủ » Thao tác cơ bản » Quản lý banner » Hướng dẫn chỉnh sửa banner Slider Revolution

Hướng dẫn chỉnh sửa banner Slider Revolution

(1) Để chỉnh sửa banner, vào mục Slider revolution và tiến hành điều chỉnh

(2) Chọn Slider cần chỉnh sửa và nhấn chuột vào biểu tượng cây viết như hình

(3) Ở Mục Slides chọn banner cần chỉnh sửa, nhấn vào biểu tượng như hình

(4) Nhấn vào Media Library để cập nhật hình ảnh

(5) Chọn ảnh có sẵn từ thư viện hình hoặc tải ảnh mới lên và nhấn insert để thay hình banner

(6) Nhấn Save để cập nhật banner