Trang chủ » Thao tác cơ bản » Quản lý thẻ » Chỉnh sửa thẻ đã có

Chỉnh sửa thẻ đã có

Để chỉnh sửa thẻ đã có, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Bài viết sau đó chọn tiếp Thẻ

chỉnh sửa thẻ

 (2). Tìm Thẻ cần chỉnh sửa (có thể tìm bằng thanh tìm kiếm), rê chuột vào tên thẻ và chọn Chỉnh sửa

chỉnh sửa thẻ

chỉnh sửa thẻ

 (3). Chỉnh sửa TênĐường dẫn, Mô tả sau đó bấm Cập nhật để hoàn tất.

chỉnh sửa thẻ