Trang chủ » Layer WP » Quản lý bố cục trang Layer » Xóa widget tại trang Layers Template

Xóa widget tại trang Layers Template

Để xóa widget tại trang Layers Template, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1). Chọn Trang sau đó chọn tiếp Tất cả các trang.

them-widget-trang-layers-template

(2). Tìm đến trang Layers Template cần xóa widget, rê chuột vào tên trang và chọn Chỉnh sửa bố cục.

them-widget-trang-layers-template-1

(3).  Chọn Chỉnh sửa bố cục.

(4).  Chọn tiếp Tên trang Bố cục (VD này đang chỉnh bố cục trang Giới thiệu nên kết quả sẽ là Giới thiệu Bố cục).

them-widget-trang-layers-template-2

(5). Tại bố cục trang, chọn widget cần xóa và click vào icon mũi tên ➧ để mở giao diện xóa widget.

sua-widget-trang-layers-template

(6).  Chọn Xóa bỏ widget.

xoa-widget-trang-layers-template

(7). Chọn Đăng để hoàn tất.

xoa-widget-trang-layers-template-1