Trang chủ » Layer WP » Quản lý tùy chỉnh chân trang » Chỉnh sửa nội dung các cột chân trang

Chỉnh sửa nội dung các cột chân trang

Để chỉnh sửa nội dung chân trang, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1) Chọn Cài đặt.

(2) Sau đó chọn tiếp Tùy chỉnh Đầu/Chân trang.

(3) Chọn tiếp Chỉnh sửa bố cục.

(5) Từng module cột chân trang tương ứng, muốn chỉnh sửa cột nào thì nhấn vào chân trang cột đó.

(6) Khi nhấn vào chân trang cột 1 sẽ ra các widget tương ứng các nội dung đang có trong chân trang, nhấn vào từng widget để ra thông tin chỉnh sửa.

(7) Khi nhấn vào chân trang cột 2, ra widget Thanh điều hướng thì đây là widget chọn các trình đơn có sẵn hiển thị ra.

Về thao tác trình đơn tham khảo mục hướng dẫn quản lý trình đơn.

(8) Tương tự chân trang cột 1

(9) Tương tự các cột chân trang đã nói ở trên.

(10) Sau khi hoàn tất các chỉnh sửa thì nhấn Đăng để xuất bản.