Trang chủ » Elementor » Sử dụng module icon

Sử dụng module icon

Để chỉnh sửa phần icon trong trang, đăng nhập vào quản trị và thực hiện như sau:

(1). Vào trang => Tất cả các trang

(2). Rê chuột đến trang cần chỉnh sửa và nhấn vào trang đó

(3). Chọn sửa với Elementor để vào giao diện chỉnh sửa

(4). Chọn module cần chỉnh sửa và nhấn chuột vào

Sau khi nhấn vào module sẽ hiển thị như hình, thực hiện chỉnh sửa như sau:

(5). Thay đổi icon, từ thư viện có sẵn hoặc tải lên từ nguồn khác

(6). Kiểu hiển thị

(7). Chỉnh sửa tiêu đề và nội dung mô tả

(8). Gắn liên kết cho icon

(9). Căn chỉnh vị trí icon trái, phải, giữa

(10). Nhấn cập nhật để lưu các thay đổi