Trang chủ » Các chức năng mở rộng » Hướng dẫn sử dụng KiotViet trên WordPress

Hướng dẫn sử dụng KiotViet trên WordPress

Chức năng đồng bộ tự động thông tin sản phẩm, thông tin đơn hàng giữa KiotViet và WordPress.

Thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trang quản trị website

Bước 2: Bạn chọn KiotViet Sync -> Thiết lập thông tin đồng bộ

Bước 3: Bạn chọn Chi nhánh đồng bộ sản phẩm (3) -> chọn Tiếp tục (4)

 • Bạn vui lòng chờ hệ thống Lấy dữ liệu từ KiotViet hiện lên

 • Nếu bạn Hủy kết nối hệ thống sẽ hiển thị pop-up Xóa thông tin xác nhận trước khi bạn quay về màn hình Thông số kết nối ban đầu.

Bước 4: Màn hình hàng hóa

– Sau khi nhập các thông tin kết nối ở màn hình Thông số kết nối, hệ thống tự động chuyển sang màn hình Hàng hóa (1) chứa các thông tin:

 • Danh mục hàng hóa tương ứng với gian hàng KiotViet (2)

 • Bạn có thể Tìm kiếm theo danh mục(3) hoặc theo hàng hóa (4) hoặc kích chọn nhanh hàng hóa trong danh mục cần đồng bộ khi kích vào biểu tượng  (5)

– Bật/tắt trạng thái đồng bộ hàng hóa từ gian hàng KiotViet:

 • Bạn bật sáng nếu muốn đồng bộ hàng hóa lên website
 • Tắt  nếu bạn không muốn đồng bộ hàng hóa lên website
  • Thao tác trên từng hàng hóa

– Thao tác trên hàng loạt hàng hóa, bạn có thể tích chọn theo 1 trong các lựa chọn -> bật Đồng bộ tất cả sản phẩm được chọn

 • Chọn tất cả các sản phẩm (1)
 • Chọn sản phẩm theo trang (2)
 • Chọn tất cả các sản phẩm mới (3) để đồng bộ các sản phẩm chưa được đồng bộ.

– Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn Tùy chọn KHÔNG đồng bộ để thiết lập các Thông tin KHÔNG được phép thay đổi khi cập nhật sản phẩm trên Kiotviet khi kích chọn biểu tượng  để cấu hình

– Bạn kích Tiếp tục để thực hiện tiến trình đồng bộ hàng hóa

Bước 5: Màn hình Bảng giá

– Sau khi đồng bộ hàng hóa xong, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Bảng giá (1), bạn chọn thông tin Giá bán và Giá khuyến mại của Danh sách bảng giá trên KiotViet tương ứng cần đồng bộ với Giá bán và giá khuyến mại tại website (2) -> kích Tiếp tục (3) để thực hiện tiến trình đồng bộ.

Lưu ý:

 • Hệ thống không bắt buộc chọn bảng giá và chỉ hiển thị danh sách những bảng giá đang hoạt động và còn hiệu lực trên KiotViet.
 • Giá bán: hệ thống mặc định hiển thị Bảng giá chung trên KiotViet, bạn có thể chọn lại.
 • Giá trong bảng giá khuyến mại phải nhỏ hơn hoặc bằng bảng giá bán.
 • Bảng giá bán và bảng giá khuyến mại không được trùng nhau.
 • Website sẽ đồng bộ thông tin bảng giá từ KiotViet nếu bảng giá được cập nhật hoặc ngừng hoạt động, cụ thể:
 • Đồng bộ khi bảng giá cập nhật trên KiotViet
 • Nếu bảng giá được thay đổi do thay đổi giá của hàng hóa, thông tin sẽ được cập nhật qua Webhook về sản phẩm website (ảnh ví dụ đính kèm bên dưới)
  • Đồng bộ khi bảng giá bị ngừng hoạt động trên KiotViet
  • Nếu ngừng hoạt động bảng giá đang đồng bộ với Giá khuyến mại:
  • Hàng hóa trên website sẽ chỉ hiển thị Giá bán.
  • Nếu ngừng hoạt động bảng giá đang đồng bộ với Giá bán:
  • Hàng hóa trên website sẽ hiển thị bảng giá chung

Bước 6: Màn hình Đơn hàng

– Sau khi đồng bộ bảng giá xong, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Đơn hàng (1), bạn chọn thông tin Chi nhánh đồng bộ đơn hàng và Chi nhánh đồng bộ đơn đặt hàng trên KiotViet (2) -> kích Tiếp tục (3) để thực hiện tiến trình đồng bộ.

– Bạn có thể lựa chọn Tự động chuyển đơn đặt hàng về Kiotviet hay không, cụ thể:

 • Tích nếu muốn tự động đồng bộ đơn đặt hàng về chi nhánh đã chọn trên KiotViet.
 • Không tích nếu bạn muốn đồng bộ thủ công cho từng đơn hàng. Thao tác đồng bộ thủ công được thực hiện trong Danh sách đơn đặt hàng, bạn kích Đồng bộ lạitrên chi tiết của từng đơn.

– Sau khi đồng bộ thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông tin

Danh sách sản phẩm

– Sau khi đồng bộ thành công theo các thiết lập trên, hệ thống chuyển sang màn hình Danh sách sản phẩm

– Trong danh sách sản phẩm, hệ thống hiển thị 2 loại hàng hóa bao gồm:

 • Hàng hóa đồng bộ từ KiotViet.
 • Hàng hóa được tạo trực tiếp từ tài khoản admin website.

​- ​Hàng hóa không bán trực tiếp hoặc ngừng kinh doanh trên KiotViet vẫn được tự động đồng bộ và hiển thị trên website

– Lưu ý về thông tin đồng bộ tồn kho hàng hóa:

 • Trường hợp hàng hóa trên KiotViet là hàng hóa thông thường: Khi đồng bộ lên website sẽ hiển thị dưới dạng Simple product (sản phẩm đơn giản), có quản lý tồn kho.
 • Trường hợp hàng hóa trên KiotViet là hàng hóa dịch vụ: Đồng bộ lên website như hàng hóa thông thường (không quản lý tồn kho và trạng thái = Còn hàng).
 • Trường hợp hàng hóa trên KiotViet là hàng hóa serial/imei, lô – hạn sử dụng: Đồng bộ lên website như hàng hóa thông thường (không đồng bộ mã serial/imei, lô – hạn sử dụng), có quản lý tồn kho.
 • Trường hợp hàng hóa có đơn vị tính: mỗi đơn vị tính là 1 hàng hóa riêng biệt trên website.
 • Trường hợp hàng hóa trên KiotViet là hàng hóa cùng loại: Những hàng hóa này khi đồng bộ lên website sẽ được hiển thị dưới dạng biến thể Variation product.
 • Tên: chỉ hiển thị tên Master, không bao gồm biến thể.

Ví dụ: Sản phẩm: Áo Polo có thuộc tính là Màu đỏ và Size S (xuất hiện hàng hóa trên KiotViet là Áo Polo – Đỏ – S).

 • Sau khi đồng bộ sang Web Product, hàng hóa sẽ là Áo Polo và ở chi tiết hàng hóa mới hiển thị Màu Đỏ, Size S

 • Trường hợp hàng hóa trên KiotViet là hàng hóa combo – đóng gói: Khi đồng bộ lên website sẽ hiển thị dưới dạng Simple product, có quản lý tồn kho. Do vậy, để trên website không hiện trạng thái hết hàng, bạn cần chỉnh sửa lại thông tin chi tiết hàng hóa thành Không quản lý kho hàng (Manage stock)và Trạng thái kho hàng (Stock status) là Còn hàng (In stock)

Danh sách đơn đặt hàng

– Bạn có thể quản lý thông tin đơn đặt hàng trong Danh sách đơn đặt hàng

– Bạn kích vào Mã ĐH (3) để xem thông tin chi tiết (4)

– Lưu ý: Nếu đơn hàng có chứa hàng hóa và số điện thoại của khách hàng chưa có (hoặc đã xóa) trên KiotViet, thông tin của hàng hóa và khách hàng sẽ được thêm mới vào KiotViet khi đơn hàng được đồng bộ thành công.

Lịch sử đồng bộ

– Để xem thông tin lịch sử đồng bộ giữa KiotViet và Website, bạn kích chọn Lịch sử đồng bộ (1) -> màn hình chi tiết hiện ra (2)

Bước 7: Màn hình Cấu hình

– Sau khi đã lấy dữ liệu từ KiotViet về thành công, trong Thiết lập thông tin đồng bộ (1), bạn kích vào Cấu hình (2) để hiển thị các thông tin về quy tắc đồng bộ và gian hàng kết nối (3):

– Nếu bạn kích chọn Đồng bộ nhanh, hệ thống sẽ đồng bộ lại các thông tin của gian hàng: hàng hóa, bảng giá, chi nhánh trước đó khi đồng bộ bị gián đoán -> hiển thị màn hình đồng bộ thành công

 • Hệ thống chuyển đến màn hình Danh sách sản phẩm đã đồng bộ

– Nếu bạn chọn Ngắt kết nối (1), hiển thị popup Xóa thông tin:

 • Trường hợp bạn tích chọn Danh mụchoặc Hàng hóa (2) để xóa các thông tin đã đồng bộ trước đó thì khi kết nối lại, hệ thống sẽ đồng bộ từ đầu.
 • Trường hợp bạn KHÔNG tích chọn Danh mụchoặc Hàng hóa (2) thì khi kết nối lại, các thông tin đồng bộ trước đó vẫn giữ nguyên.
 • Bạn kích OK(3) -> chuyển đến màn hình Thông số kết nối

– Nếu bạn kích Chọn chi nhánh, bạn có thể chọn lại chi nhánh đồng bộ sản phẩm:

Bước 8: Màn hình Cài đặt

– Sau khi đã lấy dữ liệu từ KiotViet về thành công, bạn có thể thiết lập thêm các tính năng trong Cài đặt.

– Cụ thể như sau:

 • Cập nhật lại sản phẩm khi đồng bộ qua mã SKU: hiện tại công cụ KiotViet đang đồng bộ sản phẩm theo ID nối với ID trên KiotViet. Bạn tích chọn nếu muốn đồng bộ sản phẩm qua mã SKU.
 • Đồng bộ tồn kho theo SKU sản phẩm khi đồng bộ đơn hàng: bạn tích chọn nếu muốn các sản phẩm trong đơn hàng ở website đồng bộ lên KiotViet sẽ đồng bộ theo mã SKU.
 • Đồng bộ phí ship trong đơn hàng: bạn tích chọn nếu muốn đồng bộ phí ship trong đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng sẽ bao gồm phí ship (nếu có).
 • Tự đồng bộ lại đơn hàng:Trong quá trình đồng bộ đơn hàng, có thể có một số đơn hàng không thể đồng bộ do 1 vài nguyên nhân (mất mạng, thiếu tồn kho, lỗi server,…). Bạn tích chọn nếu muốn thực hiện chế độ chạy ngầm tác vụ đồng bộ lại số lượng đơn hàng theo quy định sau 1 khoảng thời gian.

Lưu ý:

 • Chức năng đồng bộ lại đơn hàng chạy ngầm nên có thể tốn nhiều tài nguyên server (hosting), gian hàng chỉ nên dùng trong trường hợp cần thiết, không nên mặc định bật chức năng, phải đảm bảo server đã bật Wp Cron để chức năng này có thể hoạt động.
 • Thời gian nhỏ nhất để thực hiện sync lại đơn hàng là 3600s tức 1 giờ để tránh trường hợp website gọi quá nhiều request đến KiotViet và có thể bị chặn request.
 • Số lượng đơn hàng kiểm tra xem đã đồng bộ thành công trước đó hay chưa mặc định sẽ là 1000, gian hàng không nên đặt quá cao vì sẽ làm tốn tài nguyên server (hosting).

Leave a Comment