Trang chủ » Beaver Builder » Quản lý trình đơn » Tạo mục con trong trình đơn

Tạo mục con trong trình đơn

Để tạo mục con trong trình đơn, đăng nhập vào trang quản trị và thực hiện như sau:

(1) Chọn Cài đặt.

(2) Sau đó chọn tiếp Trình đơn.

(3) Chọn trình đơn cần tạo mục con.

(4) Thực hiện thao tác kéo thả thụt vào trong so với mục ngay trên, thì mục dưới sẽ thành menu con của mục trên.

(5) Nhấn Lưu menu để xuất bản.